اطلاعیه - تاریخ درج 24/07/94

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای، حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی سما :

توجه : پس از اجرای برنامه FixAccount95، فایل خروجی از این برنامه را از طریق سایت اداره کل امور مالی، بخش ارسال ترازآزمایشی و ترازنامه و انتخاب گزینه نرم افزار حسابداری ارسال نمایید.آخرین مهلت ارسال فایل مذکور تا پایان وقت اداری امروز مورخ 95/07/24 می باشد.اطلاعیه خیلی فوری - تاریخ درج 19/07/94

قابل توجه حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی سما :

جهت دریافت فایل اکسل مربوط به ترازآزمایشی 6 ماهه اول سال 1395 ، اینجا کلیک نمایید.

جهت ورود اطلاعات در سایت اداره کل امور مالی پس از تکمیل فایل اکسل ، اینجا کلیک نمایید.

تذکر1 : آخرین مهلت تکمیل اطلاعات در سایت اداره کل امور مالی ، تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 27/07/95 می باشد. مهلت مذکور قابل تمدید نمی باشد .

تذکر2 : لازم به ذکر است به منظور تسریع تکمیل فرم ها در سایت،ابتدا نسبت به تکمیل فرم های اکسل اقدام نمایید.اطلاعیه خیلی فوری - تاریخ درج 19/07/94

قابل توجه حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی سما :

جهت دریافت فایل اکسل مربوط به ترازآزمایشی 6 ماهه اول سال 1395 ، اینجا کلیک نمایید.

جهت ورود اطلاعات در سایت اداره کل امور مالی پس از تکمیل فایل اکسل ، اینجا کلیک نمایید.

تذکر1 : آخرین مهلت تکمیل اطلاعات در سایت اداره کل امور مالی ، تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 27/07/95 می باشد. مهلت مذکور قابل تمدید نمی باشد .

تذکر2 : لازم به ذکر است به منظور تسریع تکمیل فرم ها در سایت،ابتدا نسبت به تکمیل فرم های اکسل اقدام نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 11/07/94

آدرس سایت جهت ثبت نام وام ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، http://vameezdevaj.sandoghrefah.iau.ir می باشد.اطلاعیه - تاریخ درج 25/05/95

قابل توجه مسئولین صندوق رفاه دانشجویان :

همکارانی که در پست صندوق رفاه دانشجویان آموزشکده های فنی و حرفه ای سما سراسر کشور مشغول به کار می باشند جهت احراز پست مسئولیت هر چه سریعتر با سازمان سما داخلی 1161، جناب آقای دارنگ تماس حاصل فرمایند.اطلاعیه خیلی فوری- تاریخ درج 15/04/95

با توجه به بخشنامه شماره 50/25218 مورخ 95/04/06 دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص ارسال لیست مطالبات واحدها و مراکز آموزشی و آموزشکده های سما از بنیاد شهید، حداکثر تاتاریخ 95/04/20 نسبت به تهیه و ارسال اسناد و مدارک مستند مالی بر طبق بخشنامه مذکور اقدام شود.در صورت عدم رعایت بخشنامه سازمان سما هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت

جهت مشاهده بخشنامه مذکور ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه خیلی فوری- تاریخ درج 16/03/95

با توجه به بخشنامه شماره 50/7577 مورخ 95/02/06 دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص استاندارد سازی اقلام پرداختی و اصلاح و صدور مجدد احکام کلیه کارکنان، چنانچه واحدی اقدامات مندرج در بخشنامه مذکور را انجام ننموده است، به عنوان آخرین مهلت تا تاریخ 95/03/29 نسبت به انجام امور مذکور اقدام نماید.

جهت مشاهده بخشنامه مذکور ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 22/01/95

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه سما :

جهت اطلاع و اقدام لازم در خصوص نامه مدیر کل محترم امور مالی سازمان مرکزی با موضوع کسورات قانونی ( بیمه و مالیات) ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 21/01/95

قابل توجه دبیرخانه های شورای هماهنگی استان و آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

1% شهریه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما موضوع بخشنامه شماره 25/965/1 مورخ 93/04/29 می بایست کما فی السابق شناسایی و به حساب دبیرخانه شورای نظارت و هماهنگی استان واریز گردد.اطلاعیه - تاریخ درج 17/01/95

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

جهت مشاهده بخشنامه شماره 10/103676 مورخ 94/12/25 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع تهیه صورت مغایرت بانکی (احتمال عدم ثبت تراکنش های شاپرک در صورتحساب سداد بانک ملی) ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 26/12/94

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

جهت مشاهده بخشنامه شماره 50/102861 مورخ 94/12/22 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع ارسال عملکرد شعب صندوق رفاه دانشجویان در پایان سال 1394 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 10/12/94

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

جهت مشاهده شیوه نامه اجرایی ثبت نام و نحوه دریافت شهریه از دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 09/12/94

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

جهت مشاهده بخشنامه شماره 50/89913 مورخ 94/11/21 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع اعلام سهمیه اعتبار تسهیلات شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1395 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 27/10/94

قابل توجه آموزشکده ها ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه :

جهت مشاهده نامه شماره 75363/ص/94 مورخ 94/10/07 سرپرست محترم اداره کل امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص بازدید کارشناسان محترم حوزه های مالیاتی ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 01/04/94

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه سما :

جهت مشاهده نکات مربوط به اخذ کد کاربری و رمز عبور نرم افزار اداره دارایی ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 29/01/94

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای ، حوزه های معاونت ومدارس تابعه :

کلیه وجوه مصرف نشده ، اعتبارات پژوهشی ، ورزشی و فرهنگی قابل مصرف نبوده و می بایست به حساب مربوطه سازمان واریز گردد . ضمناً ماده 12 بخشنامه 25/826/2-2 مورخ 12/03/93 کان لم یکن تلقی شده و بخشنامه اصلاحی متعاقباً ارسال خواهد شد .اطلاعیه - تاریخ درج 29/10/93

شماره نمابر اداره کل امور مالی 30-22174327 داخلی 1099 می باشد.