اطلاعیه - تاریخ درج 25/08/95

قابل توجه مسئولین صندوق رفاه دانشجویان(واحدهای مهایاد، میاندوآب، اسلامشهر، قم، ارومیه، قوچان، بهبهان، گچساران، کازرون، بناب، سما تهران، اراک، زنجان، نیشابور) :

خواهشمند است حداکثر تا تاریخ 95/09/01 مدارک درخواستی موضوع نامه شماره 95/د/29947/16 مورخ 95/08/17 اداره کل تسهیلات اعتباری سازمان مرکزی را تهیه وبه اداره کل امور مالی سازمان سما ارسال نمایند.جهت مشاهده نامه مذکور، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 18/08/95

بدینوسیله به اطلاع می رساند پیرو بخشنامه شماره 297/25 مورخ 95/08/17 با موضوع جمع آوری اطلاعات مربوط به مالیات بر حقوق و دستمزد، به منظور هماهنگی و ایجاد رویه ای واحد در اجرای بند 3 بخشنامه، خواهشمند است کلیه همکاران محترم امور مالی از فایل اکسل درج شده در این اطلاعیه استفاده و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند و از طراحی فرم جدید خودداری گردد. جهت دریافت فایل اکسل، اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده بخشنامه مذکور، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 18/08/95

قابل توجه مسئولین صندوق رفاه دانشجویان :

تراز آزمایشی به تاریخ 95/07/30 طبق روال سالهای گذشته تهیه و به همراه بکاپ صندوق رفاه دانشجویان و کلیه فرمهای تراز و فایل اکانت به اداره کل امور مالی سازمان ارسال گردد.اطلاعیه - تاریخ درج 15/08/95

در خصوص ارائه اسناد و مدارک و بازرسی دفاتر قانونی، طبق مجوز شماره 5020/94/6914 مورخ 94/03/11 مدیر کل درآمد سازمان تامین اجتماعی، با توجه به اینکه بازرسی دفاتر قانونی به صورت متمرکز از طریق موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی در سازمان مرکزی انجام می شود، فعلا در خصوص بازرسی از دفاتر قانونی در واحدها اقدامی صورت نمی گیرد. جهت مشاهده نامه سازمان مرکزی و همچنین مجوز مربوطه ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه خیلی فوری - تاریخ درج 19/07/95

قابل توجه حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی سما :

جهت دریافت فایل اکسل مربوط به ترازآزمایشی 6 ماهه اول سال 1395 ، اینجا کلیک نمایید.

جهت ورود اطلاعات در سایت اداره کل امور مالی پس از تکمیل فایل اکسل ، اینجا کلیک نمایید.

تذکر1 : آخرین مهلت تکمیل اطلاعات در سایت اداره کل امور مالی ، تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 27/07/95 می باشد. مهلت مذکور قابل تمدید نمی باشد .

تذکر2 : لازم به ذکر است به منظور تسریع تکمیل فرم ها در سایت،ابتدا نسبت به تکمیل فرم های اکسل اقدام نمایید.اطلاعیه خیلی فوری - تاریخ درج 19/07/95

قابل توجه حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی سما :

جهت دریافت فایل اکسل مربوط به ترازآزمایشی 6 ماهه اول سال 1395 ، اینجا کلیک نمایید.

جهت ورود اطلاعات در سایت اداره کل امور مالی پس از تکمیل فایل اکسل ، اینجا کلیک نمایید.

تذکر1 : آخرین مهلت تکمیل اطلاعات در سایت اداره کل امور مالی ، تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 27/07/95 می باشد. مهلت مذکور قابل تمدید نمی باشد .

تذکر2 : لازم به ذکر است به منظور تسریع تکمیل فرم ها در سایت،ابتدا نسبت به تکمیل فرم های اکسل اقدام نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 11/07/95

آدرس سایت جهت ثبت نام وام ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، http://vameezdevaj.sandoghrefah.iau.ir می باشد.اطلاعیه - تاریخ درج 25/05/95

قابل توجه مسئولین صندوق رفاه دانشجویان :

همکارانی که در پست صندوق رفاه دانشجویان آموزشکده های فنی و حرفه ای سما سراسر کشور مشغول به کار می باشند جهت احراز پست مسئولیت هر چه سریعتر با سازمان سما داخلی 1161، جناب آقای دارنگ تماس حاصل فرمایند.اطلاعیه خیلی فوری- تاریخ درج 15/04/95

با توجه به بخشنامه شماره 50/25218 مورخ 95/04/06 دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص ارسال لیست مطالبات واحدها و مراکز آموزشی و آموزشکده های سما از بنیاد شهید، حداکثر تاتاریخ 95/04/20 نسبت به تهیه و ارسال اسناد و مدارک مستند مالی بر طبق بخشنامه مذکور اقدام شود.در صورت عدم رعایت بخشنامه سازمان سما هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت

جهت مشاهده بخشنامه مذکور ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه خیلی فوری- تاریخ درج 16/03/95

با توجه به بخشنامه شماره 50/7577 مورخ 95/02/06 دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص استاندارد سازی اقلام پرداختی و اصلاح و صدور مجدد احکام کلیه کارکنان، چنانچه واحدی اقدامات مندرج در بخشنامه مذکور را انجام ننموده است، به عنوان آخرین مهلت تا تاریخ 95/03/29 نسبت به انجام امور مذکور اقدام نماید.

جهت مشاهده بخشنامه مذکور ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 22/01/95

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه سما :

جهت اطلاع و اقدام لازم در خصوص نامه مدیر کل محترم امور مالی سازمان مرکزی با موضوع کسورات قانونی ( بیمه و مالیات) ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 21/01/95

قابل توجه دبیرخانه های شورای هماهنگی استان و آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

1% شهریه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما موضوع بخشنامه شماره 25/965/1 مورخ 93/04/29 می بایست کما فی السابق شناسایی و به حساب دبیرخانه شورای نظارت و هماهنگی استان واریز گردد.اطلاعیه - تاریخ درج 17/01/95

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

جهت مشاهده بخشنامه شماره 10/103676 مورخ 94/12/25 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع تهیه صورت مغایرت بانکی (احتمال عدم ثبت تراکنش های شاپرک در صورتحساب سداد بانک ملی) ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 26/12/94

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

جهت مشاهده بخشنامه شماره 50/102861 مورخ 94/12/22 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع ارسال عملکرد شعب صندوق رفاه دانشجویان در پایان سال 1394 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 10/12/94

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

جهت مشاهده شیوه نامه اجرایی ثبت نام و نحوه دریافت شهریه از دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 09/12/94

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

جهت مشاهده بخشنامه شماره 50/89913 مورخ 94/11/21 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع اعلام سهمیه اعتبار تسهیلات شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1395 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 27/10/94

قابل توجه آموزشکده ها ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه :

جهت مشاهده نامه شماره 75363/ص/94 مورخ 94/10/07 سرپرست محترم اداره کل امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص بازدید کارشناسان محترم حوزه های مالیاتی ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 01/04/94

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه سما :

جهت مشاهده نکات مربوط به اخذ کد کاربری و رمز عبور نرم افزار اداره دارایی ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 29/01/94

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای ، حوزه های معاونت ومدارس تابعه :

کلیه وجوه مصرف نشده ، اعتبارات پژوهشی ، ورزشی و فرهنگی قابل مصرف نبوده و می بایست به حساب مربوطه سازمان واریز گردد . ضمناً ماده 12 بخشنامه 25/826/2-2 مورخ 12/03/93 کان لم یکن تلقی شده و بخشنامه اصلاحی متعاقباً ارسال خواهد شد .اطلاعیه - تاریخ درج 29/10/93

شماره نمابر اداره کل امور مالی 30-22174327 داخلی 1099 می باشد.