اطلاعیه - تاریخ درج 02/12/95

جهت دریافت نسخه تعدیل مالیات حقوق و دستمزد کارکنان و اعضا هیات علمی، اینجا کلیک نمایید.

توضیحات : تعدیل مالیات بعد از محاسبه حقوق اسفند ماه صورت می پذیرد.اطلاعیه - تاریخ درج 27/11/95

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای، حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی سما :

پیرو اطلاعیه مورخ 95/10/13، جهت مشاهده جدول مربوط به برنامه زمانبندی آماده سازی بستن حسابهای 95، ارتقاء سیستم و بانک اطلاعاتی سرور مالی، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 26/11/95

جهت مشاهده نحوه پرداخت بیمه مازاد درمان برای پرداخت حقوق بهمن ماه سال 95 و ماههای آتی اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 26/11/95

قابل توجه مسئولین صندوق رفاه دانشجویان(واحدهای چالوس، قم، ارومیه، خوی، گچساران، بهبهان، بناب، مهاباد، قوچان، همدان، خوراسگان، نجف آباد ) :

خواهشمند است مدارک ذکر شده در لینک زیر را در اسرع وقت به آدرس ایمیل mirabedin@yahoo.com ارسال نمایند. جهت مشاهده مدارک مذکور ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 24/11/95

جهت دریافت نسخه جدید نرم افزار حقوق و دستمزد(ویرایش جدید)، اینجا کلیک نمایید.

توضیحات : جهت محاسبه عیدی 1396 کارکنان و اعضا هیات علمی - نسبت به تعریف کد جدید 408 برای عیدی امسال ، طبق راهنمای ضمیمه شده قبل از انجام هرکاری اقدام فرمایید. به عبارت بهتر علاوه بر کد 407 کد 408 به شرح فوق باید در برنامه حقوق کارکنان و اعضای هیات علمی تعریف گردداطلاعیه - تاریخ درج 06/11/95

جهت مشاهده بخشنامه شماره 50/79550 مورخ 95/11/03 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع اصلاح معافیت مالیاتی موضوع ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 04/11/95

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای(واحدهای مجاز به برگزاری دوره آموزشی فوریتهای پزشکی):

جهت مشاهده نامه اداره کل توانمند سازی و آموزش های کاربردی سازمان مرکزی و دستورالعمل حسابداری آن ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 18/10/95

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای، حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی سما :

جهت مشاهده بخشنامه شماره 50/74920 مورخ 95/10/15 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع محاسبه و پرداخت کسورات قانونی در مواعد مقرر (مالیات و بیمه) ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 13/10/95

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای، حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی سما :

کلیه واحدها موظف هستند تا قبل از تاریخ 95/10/17 نسبت به ارتقاء سیستم عامل و بانک اطلاعاتی سرور مالی طبق دستورالعمل مربوطه اقدام مقتضی را به عمل آورند. لازم به ذکر است عملیات ارتقای نرم افزار مالی می بایست توسط مسئول فناوری واحد طبق فایل راهنمای ذیل انجام شود، در غیر این صورت از دست دادن اطلاعات فعلی یا هر گونه مشکل دیگر بر عهده مسئولین واحد می باشد.

جهت مشاهده دستورالعمل ارتقای بانک اطلاعاتی نرم افزارهای مالی از SQL2000 به SQL2008R2، اینجا کلیک نمایید. لازم به ذکر است دقت نمایید در موقع نصب SQL (در مرحله 15، انتخاب account name) می بایستی در قسمت Collation حتماً زبان فارسی انتخاب شود.

تذکر : در صورتیکه واحدی موفق به ارتقاء بانک اطلاعاتی نگردید، می تواند با هماهنگی قبلی به محل حضور کارشناسان سازمان طبق جدول زمانبندی که در روزهای آتی از طریق وب سایت امور مالی اعلام خواهد گردید، مراجعه نموده تا مشکل برطرف گردد.اطلاعیه - تاریخ درج 18/08/95

بدینوسیله به اطلاع می رساند پیرو بخشنامه شماره 297/25 مورخ 95/08/17 با موضوع جمع آوری اطلاعات مربوط به مالیات بر حقوق و دستمزد، به منظور هماهنگی و ایجاد رویه ای واحد در اجرای بند 3 بخشنامه، خواهشمند است کلیه همکاران محترم امور مالی از فایل اکسل درج شده در این اطلاعیه استفاده و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند و از طراحی فرم جدید خودداری گردد. جهت دریافت فایل اکسل، اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده بخشنامه مذکور، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 18/08/95

قابل توجه مسئولین صندوق رفاه دانشجویان :

تراز آزمایشی به تاریخ 95/07/30 طبق روال سالهای گذشته تهیه و به همراه بکاپ صندوق رفاه دانشجویان و کلیه فرمهای تراز و فایل اکانت به اداره کل امور مالی سازمان ارسال گردد.اطلاعیه - تاریخ درج 15/08/95

در خصوص ارائه اسناد و مدارک و بازرسی دفاتر قانونی، طبق مجوز شماره 5020/94/6914 مورخ 94/03/11 مدیر کل درآمد سازمان تامین اجتماعی، با توجه به اینکه بازرسی دفاتر قانونی به صورت متمرکز از طریق موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی در سازمان مرکزی انجام می شود، فعلا در خصوص بازرسی از دفاتر قانونی در واحدها اقدامی صورت نمی گیرد. جهت مشاهده نامه سازمان مرکزی و همچنین مجوز مربوطه ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه خیلی فوری- تاریخ درج 15/04/95

با توجه به بخشنامه شماره 50/25218 مورخ 95/04/06 دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص ارسال لیست مطالبات واحدها و مراکز آموزشی و آموزشکده های سما از بنیاد شهید، حداکثر تاتاریخ 95/04/20 نسبت به تهیه و ارسال اسناد و مدارک مستند مالی بر طبق بخشنامه مذکور اقدام شود.در صورت عدم رعایت بخشنامه سازمان سما هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت

جهت مشاهده بخشنامه مذکور ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه خیلی فوری- تاریخ درج 16/03/95

با توجه به بخشنامه شماره 50/7577 مورخ 95/02/06 دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص استاندارد سازی اقلام پرداختی و اصلاح و صدور مجدد احکام کلیه کارکنان، چنانچه واحدی اقدامات مندرج در بخشنامه مذکور را انجام ننموده است، به عنوان آخرین مهلت تا تاریخ 95/03/29 نسبت به انجام امور مذکور اقدام نماید.

جهت مشاهده بخشنامه مذکور ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 22/01/95

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه سما :

جهت اطلاع و اقدام لازم در خصوص نامه مدیر کل محترم امور مالی سازمان مرکزی با موضوع کسورات قانونی ( بیمه و مالیات) ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 21/01/95

قابل توجه دبیرخانه های شورای هماهنگی استان و آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

1% شهریه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما موضوع بخشنامه شماره 25/965/1 مورخ 93/04/29 می بایست کما فی السابق شناسایی و به حساب دبیرخانه شورای نظارت و هماهنگی استان واریز گردد.اطلاعیه - تاریخ درج 17/01/95

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

جهت مشاهده بخشنامه شماره 10/103676 مورخ 94/12/25 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع تهیه صورت مغایرت بانکی (احتمال عدم ثبت تراکنش های شاپرک در صورتحساب سداد بانک ملی) ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 26/12/94

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

جهت مشاهده بخشنامه شماره 50/102861 مورخ 94/12/22 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع ارسال عملکرد شعب صندوق رفاه دانشجویان در پایان سال 1394 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 10/12/94

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

جهت مشاهده شیوه نامه اجرایی ثبت نام و نحوه دریافت شهریه از دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 09/12/94

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای سما :

جهت مشاهده بخشنامه شماره 50/89913 مورخ 94/11/21 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع اعلام سهمیه اعتبار تسهیلات شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1395 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 27/10/94

قابل توجه آموزشکده ها ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه :

جهت مشاهده نامه شماره 75363/ص/94 مورخ 94/10/07 سرپرست محترم اداره کل امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص بازدید کارشناسان محترم حوزه های مالیاتی ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 01/04/94

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای ، حوزه های معاونت و مدارس تابعه سما :

جهت مشاهده نکات مربوط به اخذ کد کاربری و رمز عبور نرم افزار اداره دارایی ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 29/01/94

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای ، حوزه های معاونت ومدارس تابعه :

کلیه وجوه مصرف نشده ، اعتبارات پژوهشی ، ورزشی و فرهنگی قابل مصرف نبوده و می بایست به حساب مربوطه سازمان واریز گردد . ضمناً ماده 12 بخشنامه 25/826/2-2 مورخ 12/03/93 کان لم یکن تلقی شده و بخشنامه اصلاحی متعاقباً ارسال خواهد شد .اطلاعیه - تاریخ درج 29/10/93

شماره نمابر اداره کل امور مالی 30-22174327 داخلی 1099 می باشد.