اطلاعیه - تاریخ درج 21/11/96

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای ، حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما :

جهت مشاهده و جستجوی بخشنامه های مالی سازمان سما ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 01/11/96

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای ، حوزه های معاونت ومدارس تابعه سما :

جهت ارسال تراز ماهیانه ، اینجا کلیک نمایید.