اطلاعیه - تاریخ درج 25/12/95

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای، حوزه های معاونت ، مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی استان های سما :

فایل های مربوط به بستن حساب پایان سال 1395(AccCode ، Server.EXE ، CloseAccount95) ، از تاریخ 7 فروردین 95 قابل دریافت می باشد.اطلاعیه - تاریخ درج 25/12/95

قابل توجه حوزه های معاونت ، مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی استان های سما :

جهت دریافت دستورالعمل اصلاحات ، تعدیلات عملیات بستن حساب پایان سال 1395 به همراه فایل اکسل فرمهای تراز ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 25/12/95

قابل توجه آموزشکده های فنی وحرفه ای سما :

جهت دریافت دستورالعمل اصلاحات ، تعدیلات و عملیات بستن حساب پایان سال 1395 به همراه فایل اکسل فرمهای تراز ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 25/12/95

جهت دریافت راهنمای ایجاد سال مالی 96 نرم افزار حقوق و دستمزد کارکنان و اعضا هیات علمی ، اینجا کلیک نمایید.

توضیحات : ایجاد سال مالی در ابتدای روز کاری سال 96 باید صورت پذیرد.اطلاعیه - تاریخ درج 25/12/95

جهت دریافت نسخه 13951215 حقوق و دستمزد - درخصوص بستن حساب سال 1395 ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 25/12/95

جهت مشاهده بخشنامه شماره 25/374 مورخ 95/12/25 سازمان سما با موضوع اصلاحات ، تعدیلات و استفاده از نرم افزار آماده سازی عملیات بستن حسابهای پایان سال 1395، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 26/11/95

جهت مشاهده نحوه پرداخت بیمه مازاد درمان برای پرداخت حقوق بهمن ماه سال 95 و ماههای آتی اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 26/11/95

قابل توجه مسئولین صندوق رفاه دانشجویان(واحدهای چالوس، قم، ارومیه، خوی، گچساران، بهبهان، بناب، مهاباد، قوچان، همدان، خوراسگان، نجف آباد ) :

خواهشمند است مدارک ذکر شده در لینک زیر را در اسرع وقت به آدرس ایمیل mirabedin@yahoo.com ارسال نمایند. جهت مشاهده مدارک مذکور ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 06/11/95

جهت مشاهده بخشنامه شماره 50/79550 مورخ 95/11/03 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع اصلاح معافیت مالیاتی موضوع ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 04/11/95

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای(واحدهای مجاز به برگزاری دوره آموزشی فوریتهای پزشکی):

جهت مشاهده نامه اداره کل توانمند سازی و آموزش های کاربردی سازمان مرکزی و دستورالعمل حسابداری آن ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 18/10/95

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای، حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی سما :

جهت مشاهده بخشنامه شماره 50/74920 مورخ 95/10/15 دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع محاسبه و پرداخت کسورات قانونی در مواعد مقرر (مالیات و بیمه) ، اینجا کلیک نمایید.اطلاعیه - تاریخ درج 13/10/95

قابل توجه آموزشکده های فنی و حرفه ای، حوزه های معاونت و مدارس تابعه و شوراهای نظارت و هماهنگی سما :

کلیه واحدها موظف هستند تا قبل از تاریخ 95/10/17 نسبت به ارتقاء سیستم عامل و بانک اطلاعاتی سرور مالی طبق دستورالعمل مربوطه اقدام مقتضی را به عمل آورند. لازم به ذکر است عملیات ارتقای نرم افزار مالی می بایست توسط مسئول فناوری واحد طبق فایل راهنمای ذیل انجام شود، در غیر این صورت از دست دادن اطلاعات فعلی یا هر گونه مشکل دیگر بر عهده مسئولین واحد می باشد.

جهت مشاهده دستورالعمل ارتقای بانک اطلاعاتی نرم افزارهای مالی از SQL2000 به SQL2008R2، اینجا کلیک نمایید. لازم به ذکر است دقت نمایید در موقع نصب SQL (در مرحله 15، انتخاب account name) می بایستی در قسمت Collation حتماً زبان فارسی انتخاب شود.

تذکر : در صورتیکه واحدی موفق به ارتقاء بانک اطلاعاتی نگردید، می تواند با هماهنگی قبلی به محل حضور کارشناسان سازمان طبق جدول زمانبندی که در روزهای آتی از طریق وب سایت امور مالی اعلام خواهد گردید، مراجعه نموده تا مشکل برطرف گردد.اطلاعیه - تاریخ درج 18/08/95

بدینوسیله به اطلاع می رساند پیرو بخشنامه شماره 297/25 مورخ 95/08/17 با موضوع جمع آوری اطلاعات مربوط به مالیات بر حقوق و دستمزد، به منظور هماهنگی و ایجاد رویه ای واحد در اجرای بند 3 بخشنامه، خواهشمند است کلیه همکاران محترم امور مالی از فایل اکسل درج شده در این اطلاعیه استفاده و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند و از طراحی فرم جدید خودداری گردد. جهت دریافت فایل اکسل، اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده بخشنامه مذکور، اینجا کلیک نمایید.